GDPR

 

Integritetspolicy

Avseende Småländska Städ AB, org.nr. 556698–7516; Småländska Städ på Höglandet AB, org.nr. 556936–5140; Småländska Städ i Växjö AB, org.nr. 559095–4987; Småländska Städ i Tranås AB, org.nr. 559049–5924. Samtliga benämnes i text nedan som SMÅLÄNDSKA STÄD.

I de sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av SMÅLÄNDSKA STÄD eller av någon annan för SMÅLÄNDSKA STÄDS räkning, vidtas lämpliga åtgärder för att skydda kunduppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse. Med denna policy vill vi informera dig närmare om hur vi på olika sätt tillvaratar ditt berättigade intresse av integritetsskydd. Här får du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, hur vi hanterar och skyddar den digitala kommunikationen på vår webbplats samt hur du kan gå till väga om du vill framföra synpunkter eller klagomål till oss.

INFORMATIONSSKYDD

Vi vidtar så omfattande säkerhetsåtgärder som möjligt för att skydda dina personliga uppgifter och följer de standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har tagit fram. Standardavtalsklausulerna innehåller skyldigheter för de personer som ansvarar för och hanterar personliga uppgifter. Klausulerna reglerar även frågor som de registrerade individernas rättigheter och hur eventuella tvister kring avtalet ska lösas

ÄNDAMÅLEN MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTERNA

SMÅLÄNDSKA STÄD behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att utföra de tjänster vi erbjuder våra kunder och samarbetspartners.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi hämtar alltid in ditt godkännande när du lämnar ifrån dig någon form av personuppgifter eller andra uppgifter som kan användas för att identifiera vem du är. Den rättsliga grunden för att hämta in och behandla informationen är:
– att du gett ditt samtycke
– ett berättigat intresse från båda parter
– personuppgifterna behövs för att vi ska kunna leva upp till de avtal om våra produkter och tjänster som vi har med dig som kund.
Vi samlar in och hanterar följande personuppgifter:
– förnamn
– efternamn
– e-post
– telefonnummer

Vi hanterar och lagrar dina personuppgifter endast så länge vi har en laglig grund för behandlingen. Det kan till exempel innebära att vi behöver lagra personuppgifter för att följa lagar som kräver det. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Du som på något sätt har lämnat personuppgifter till oss på SMÅLÄNDSKA STÄD har möjlighet att begära nedanstående beträffande dina personuppgifter. Om vi tar emot en begäran för någon av rättigheterna måste vi kunna säkerställa din identitet. Du kan därför komma att behöva identifiera dig.

Rätten till tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt att få tillgång till och besked om vilka personuppgifter som vi behandlas om dig. Tillgång och besked kan du få i ett så kallat registerutdrag. I det tydliggör vi vilka personuppgifter som vi har om dig och varför vi behöver dem.

Rätten till rättelse av dina personuppgifter: Du har rätt att begära rättelse av de personuppgifter som behandlas om dig ifall dessa är felaktiga.

Rätten till radering av dina personuppgifter: Rätten till radering av dina personuppgifter: Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. Det kan till exempel vara att vårt ändamål med behandlingen har upphört eller att du anser att vi använder fler personuppgifter än nödvändigt. Vid en sådan begäran kommer vi att pröva om personuppgifterna kan raderas, vi kan till exempel vara skyldiga att bevara enligt rättslig förpliktelse.

Rätten att invända sig mot och/eller begränsa en behandling av dina personuppgifter:
Du har rätt att invända dig mot behandlingar som utförs på dina personuppgifter. Du kan till exempel invända dig mot en behandling tillfälligt om personuppgifterna varit/är felaktiga. Du har även rätt att specifikt invända dig mot behandlingar för nedanstående:

Direktmarknadsföring: Du har rätt att invända dig mot vår behandling av dina personuppgifter som berör direktmarknadsföring och till exempel kunna avregistrera dig från våra nyhetsbrev. Direktmarknadsföring kan till exempel vara e-post, sms och fysisk reklam.

Berättigat intresse: Du har rätt att invända dig mot behandlingar av dina personuppgifter som grundar sig på intresseavvägning. Det innebär att vi då endast har rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter om vi kan visa att vårt berättigade intresse är större än ditt och dina rättigheter. Vi har även rätt att fortsätta behandla de personuppgifter som befinner sig under rättslig förpliktelse.

Dataportabilitet: Om behandlingen grundar sig på samtycke, avtal och om så är tekniskt möjligt har du rätten begära dataportabilitet. Detta gäller endast de uppgifter som finns i ett strukturerat format och som du själv har tillhandahållit oss.

COOKIES

Webbplatsen lagrar också in cookies i din webbläsare. De olika typer av cookies vi använder är följande:
– Nödvändiga cookies (Cookies som krävs för att sajten ska fungera men som inte används för att identifiera en person.)
– Cookies för statistik och marknadsföring.

INFORMATIONSDELNING MED TREDJE PART

Vi delar endast personligt identifierbar information med betrodda samarbetspartners i de fall det är väsentligt för att vi ska kunna utföra våra tjänster. Vi ställer höga krav på att våra partners behandlar din personliga information med samma integritet och säkerhet som vi själva gör, och tillåter inte under några som helst omständigheter att samarbetspartners eller underleverantörer använder delade personuppgifter i andra syften än de som SMÅLÄNDSKA STÄD har definierat.

DATASKYDDSOMBUD / PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Småländska Städ AB, org.nr. 556698–7516, är dataskyddsombud / personuppgiftsansvariga.

KONTAKT

Om du har några frågor relaterat till hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta: info@smalandskastad.se eller Småländska Städ AB, Thulevägen 2, 561 32 Huskvarna.

Jönköping

Småländska Städ AB
Tel: 036-44 00 500

Thulevägen 2
561 32 Huskvarna

Höglandet

Småländska Städ på Höglandet AB
Tel: 0382-34 400
​​​​​​​

Hantverkaregatan 3
576 35 Sävsjö

Tranås
Småländska Städ i
Tranås AB 

Tel: 0140-77 14 70

Ydrevägen 13
573 35 Tranås
Nybro, Kalmar Ljungby & Växjö

Småländska Städ i Växjö AB
Tel: 0470-480 68

Smedjegatan 49
352 46 Växjö